PROFILE | NEWS

MOVIE CREDITS:
2010: Peter Teleborian - Luftslottet som sprängdes
1989: Sören Linder - Hassel 06 - Offren
1988: Arne - SOS - en segelsällskapsresa
2012: The Prime Minister - Studio Sex
2006: Rolf Liljeberg - Wallander 13 - Hemligheten
2002: Erik Tellman - Beck - Okänd avsändare
1990: Harry - Främmande makt
1996: Erik - Ett sorts Hades
1976: Palle - Långt borta och nära

TV CREDITS:
1992: Ingenjör Borelius - Kejsarn av Portugallien
1992: Benny - Första kärleken
2010: Gösta - Våra vänners liv
2005: Roffe Liljeberg - Wallander