Meliz Karlge

PROFILE | NEWS

MOVIE CREDITS:
2009: Sophie Nordh - Johan Falk 1: GSI - Gruppen för särskilda insatser
2009: Sophie Nordh - Johan Falk 4: Leo Gaut
2009: Sophie Nordh - Johan Falk 3: National Target
2009: Sophie Nordh - Johan Falk 2: Vapenbröder
2009: Sophie Nordh - Johan Falk: De fredlösa
2009: Sophie Nordh - Johan Falk 5: Operation Näktergal
2006: Nadja - Om Gud Vill
2013: Sophie Nordh - Johan Falk: Kodnamn Lisa
2002: Gita - Hus i helvete
2012: Sophie Nordh - Johan Falk: Spelets regler
2012: Sophie Nordh - Johan Falk: De 107 patrioterna
2012: Sophie Nordh - Johan Falk: Alla råns moder
2012: Sophie Nordh - Johan Falk: Organizatsija Karayan
2012: Sophie Nordh - Johan Falk: Barninfiltratören
2013: Bäst före
2013: Katja - Fjällbackamorden 05 - Vänner för livet
2015: Sophie Nordh - Johan Falk: Ur askan i elden
2015: Sophie Nordh - Johan Falk - Lockdown
2015: Sophie Nordh - Johan Falk: Tyst diplomati
2015: Sophie Nordh - Johan Falk: Blodsdiamanter
2015: Sophie Nordh - Johan Falk: Slutet

TV CREDITS:
2009: Sophie Nordh - GSI - Special Unit Gothenburg
2014: Sarah Farzin - Blue Eyes
2010: Anna - Våra vänners liv