PROFILE | NEWS

MOVIE CREDITS:
2008: Mother - I et speil i en gåte
2008: Jarle's mother - Mannen som elsket Yngve
2007: Vibeke Farang - Varg Veum - Bitre blomster
2010: Mor - Fritt vilt III
2005: Gerd - Vinterkyss
2012: Tina's mother - Tina & Bettina - The Movie
2012: Avdelingssykepleier - Som du ser meg
2015: Line - Svenskjävel
1997: Digre daier
2009: Enemy 1 in the Boxing ring - Siste Runde
2012: Edith - Når i går blir i dag og i morgen
2016: Politikvinnen - Welcome to Norway!
2011: Jarle's mother - Jeg reiser alene
2007: Mother - Brakkvann
2013: Moren til Lasse - Å begrave en hund
2018: Wibecke - Rett Vest
2017: Social Worker - Hva vil folk si
2014: Sonja Lykke - Børning
2018: Pshycologist - Når jeg faller
2007: Sleiva - Radiopiratene
2005: Katrine - En folkefiende
2018: Making Sense Together

TV CREDITS:
2014: Liv Holm - The Third Eye