Eyewitness | Øyevitne – Cast

OVERVIEW | NEWS | CAST | SEASON 1

CAST:
Henning - Odin Waage
Philip - Axel Bøyum
Helen Sikkeland - Anneke von der Lippe
Gjerningsmann - Per Kjerstad
Camilla - Yngvild Støen Grotmol
Olle - Kim Sørensen
André - Yngve Berven
Elisabeth - Ingjerd Egeberg
President Sixers - Reidar Sørensen
Svend - Bjørn Skagestad
Lars - Tobias Santelmann
Runar - Fridtjov Såheim
Riseth - Anderz Eide
Kenneth - Elyas Mohammed
Christer - Åsmund Brede Eike