Eyewitness | Øyevitne – Cast

OVERVIEW | NEWS | CAST | SEASON 1

Henning – Odin Waage
Philip – Axel Bøyum
Helen Sikkeland – Anneke von der Lippe
Gjerningsmann – Per Kjerstad
Camilla – Yngvild Støen Grotmol
Olle – Kim Sørensen
André – Yngve Berven
Elisabeth – Ingjerd Egeberg
President Sixers – Reidar Sørensen
Svend – Bjørn Skagestad
Lars – Tobias Santelmann
Runar – Fridtjov Såheim
Riseth – Anderz Eide
Kenneth – Elyas Mohammed
Christer – Åsmund Brede Eike